Προστέθηκε ανάρτηση στην ιστορία και στην φυσική!

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Βοηθητικές παρουσιάσεις στο μάθημα της Ιστορίας για την  Άλωση της Πόλης:

Και ένα σχετικό βίντεο για την Άλωση της Πόλης: