Προστέθηκε ανάρτηση για το μάθημα της Φυσικής

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας:

Σχεδιάγραμμα του μαθήματος μπορείτε να βρείτε εδώ:
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/53418758/HISTORY%20E%20-%2033.pdf