Προστέθηκε ανάρτηση στο μάθημα της Ιστορίας

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας: