Προστέθηκε ανάρτηση στο μάθημα της Ιστορίας

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας: