Προστέθηκε παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Γραπτή έκφραση: Τα καλολογικά στοιχεία

Είναι καλό να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε στη γραπτή έκφραση σιγά - σιγά τα περίφημα καλολογικά στοιχεία, δηλαδή διάφορα στολίσματα του λόγου, τα οποία μπορούν να κάνουν την έκθεσή μας (ή το σκέφτομαι και γράφω) πιο εκφραστική, να αποκτήσει μεγαλύτερη ζωντάνια, ακρίβεια και παραστατικότητα.
Για αρχή μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα βασικά: τα κοσμητικά επίθετα, τις μεταφορές και τις παρομοιώσεις.
 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας:


Στη συνέχεια ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική παρουσίαση του μαθήματος από τον ιστότοπο ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟΠΟΣ:

Τι θα μάθουμε:

 • Πώς οι αυτοκράτορες της μακεδονικής δυναστείας αντιμετώπισαν τα εξωτερικά προβλήματα της αυτοκρατορίας.
 • Ποια μέτρα πήραν για την ομαλή λειτουργία του κράτους στο εσωτερικό.
 • Ποια μέτρα πήραν για την ανάπτυξη της γεωργίας, της βιοτεχνίας και του εμπορίου.
 • Γιατί επέβαλαν τα παραπάνω μέτρα και ποια τα αποτελέσματα  των μέτρων αυτών.


Από τον 9ο έως τον 11ο αιώνα το Βυζαντινό κράτος κυβέρνησαν αυτοκράτορες της μακεδονικής δυναστείας.

Η αυτοκρατορία στα χρόνια των Μακεδόνων


Η Μακεδονική Δυναστεία ήταν αυτοκρατορική δυναστεία* της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (867-1057), που κράτησε 190 χρόνια. Ιδρυτής και γενάρχης της δυναστείας ήταν ο αυτοκράτορας Βασίλειος Α'.*δυναστεία = αυτοκράτορες που κυβέρνησαν διαδοχικά την αυτοκρατορία και κατάγονταν από την ίδια οικογένεια ή την ίδια περιοχήΌταν κυβερνούσαν οι Μακεδόνες αυτοκράτορες η αυτοκρατορία έφτασε στην μεγαλύτερη της ακμή. Ποτέ πια το κράτος δεν είχε τόσο μεγάλη έκταση και δεν απέκτησε τόση στρατιωτική και οικονομική δύναμη. 


Τα προϊόντα του Βυζαντίου ήταν περιζήτητα σε όλον τον κόσμο και τα βυζαντινά καράβια ταξίδευαν σε όλη τη Μεσόγειο. Νέοι νόμοι προστάτευαν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους φτωχούς γεωργούς. 

Χρυσό κόσμημα με πολύτιμους λίθους. Δείγμα της βυζαντινής μικροτεχνίας.

Μεγάλη πρόοδος σημειώθηκε και στην τέχνη. Χτίστηκαν πολλές εκκλησίες που προκαλούν και σήμερα το θαυμασμό για τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες τους.Η Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης, ναός σταυροειδής με τρούλο. 

Η Παναγία και ο Άγιος Θεόδωρος. Ψηφιδωτό από το ναό του Αγ. Δημητρίου της Θεσσαλονίκης (11ος αι.).

Ψηφιδωτό της Μονής Δαφνίου. Ο Ιωακείμ και η Άννα οδηγούν την Παναγία στο ναό.


Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους οι Μακεδόνες αυτοκράτορες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των εξωτερικών θεμάτων:


 • Οργάνωσαν αξιόμαχο στρατό και απελευθέρωσαν πολλά από τα κατακτημένα βυζαντινά εδάφη, στην Ανατολή, στη Δύση και στα Βαλκάνια. 
 • Έκλεισαν συνθήκες ειρήνης και φιλίας με τους λαούς του Βορρά και διέδωσαν το χριστιανισμό και το βυζαντινό πολιτισμό στις χώρες τους. 
 • Ξαναπήραν από τους Σαρακηνούς τον έλεγχο των θαλάσσιων δρόμων και τα βυζαντινά εμπορικά καράβια ανοίχτηκαν ξανά στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Αδριατική και τη νότια Ιταλία. 


Ο Βασίλειος Α΄, έφιππος, εκδικάζει διαφορές μεταξύ στρατιωτών.


Για την καλύτερη εσωτερική οργάνωση και λειτουργία:


 • Οργάνωσαν καλύτερα τα Θέματα της αυτοκρατορίας και πρόσθεσαν σ’ αυτά και νέα από τις απελευθερωμένες και τις ακριτικές περιοχές. 
 • Επανέφεραν την ηρεμία στην ταραγμένη από τις διαμάχες της εικονομαχίας εκκλησία και την έστρεψαν σε έργα ειρηνικά και φιλανθρωπικά.
 • Ρύθμισαν με νέους νόμους (Επαναγωγή και Πρόχειρο Νόμο) τα καθήκοντα των αρχόντων, καθόρισαν τις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας και προσάρμοσαν το δίκαιο στις συνθήκες της εποχής.
 • Με το «Επαρχιακό βιβλίο» ρύθμισαν τα θέματα των εμπορικών συναλλαγών και έβαλαν τάξη στη λειτουργία των βιοτεχνιών και των επαγγελματιών, καθώς και στα όρια κέρδους καθενός. 
 • Συνέχισαν την προσπάθεια των Ισαύρων για την προστασία των μικροϊδιοκτητών και των ελεύθερων γεωργών από τους δυνατούς και επέβαλαν σ’ αυτούς το νόμο του «Αλληλέγγυου». Αυτός όριζε ότι οι πλούσιοι γαιοκτήμονες, μαζί με τους δικούς τους φόρους, πληρώνουν στο κράτος και τους φόρους των φτωχών γειτόνων τους, όταν εκείνοι αδυνατούν

Στέμμα του βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ΄ του Μονομάχου. Βρέθηκε στην Ουγγαρία από χωρικό που όργωνε το χωράφι του. Το στέμμα ήταν δώρο του αυτοκράτορα στον ηγεμόνα της Ουγγαρίας. Στο κέντρο εικονίζεται ο Κωνσταντίνος, δεξιά και αριστερά η γυναίκα του Ζωή και αριστερά η αδελφή της Θεοδώρα. 

Τα μέτρα αυτά βοήθησαν στην ανάπτυξη της γεωργίας, της βιοτεχνίας, της ναυτιλίας και του εμπορίου κι έφεραν πλούτο και δόξα στην αυτοκρατορία. Η περίοδος αυτή ήταν από τις πιο λαμπρές για την αυτοκρατορία και ονομάστηκε «χρυσή εποχή του Βυζαντίου».


Στην εικόνα φαίνεται η Δανιηλίδα, πλούσια γυναίκα από την Πάτρα που μεταφέρθηκε από 300 δούλους στην Πόλη για τη στέψη του Βασιλείου Α΄.


Οι Δυνατοί παρανομούν

  «Οι Δυνατοί και οι Υπερέχοντες* στο Θέμα των Θρακησίων, περιφρονώντας τους βασιλικούς νόμους, το φυσικό δίκαιο και τη δική μου προσταγή, δε σταματούν να εισέρχονται στα χωριά και, προφασιζόμενοι την αγορά, τη δωρεά ή την κληρονομιά κτημάτων, να τυραννούν τους πένητες* χωρικούς και να τους κάνουν μετανάστες στον τόπο τους και στα κτήματά τους».Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, 

Νεαρά (Μάρτιος 947 μ.Χ.)*υπερέχοντες = αυτοί που με την εξουσία των αξιωμάτων τους, είχαν στην κατοχή τους μεγάλο γεωργικό κλήρο

*πένητες = φτωχοί, μικροϊδιοκτήτες γεωργοί
Νόμοι υπέρ των αδυνάτων

  α. «Όλες οι αγοροπωλησίες που έγιναν ανάμεσα σε πένητες και δυνατούς δεν ισχύουν και είναι παράνομες. Γι’ αυτό αποφασίζουμε την επιστροφή των κτημάτων στους πένητες, χωρίς την απόδοση των χρημάτων της αγοράς, ούτε των φόρων και των δαπανών καλλιέργειάς τους. Είναι αυτονόητο ότι η διάταξη αυτή ισχύει και για το μέλλον».

  β. «Οι δυνατοί επιθυμούμε να αγοράζουν ακίνητα από τους δυνατούς, οι δε στρατιώτες και οι πένητες γεωργοί επιτρέπουμε να συναλλάσσονται με τους όμοιους της δικής τους τάξης».

Βασίλειος Β΄, Νεαραί

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της ιστορίας:

Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:
 http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/50883389/HISTORY%20E%20-%2024.pdf

Το μάθημα με βίντεο:

Το μάθημα αναλυτικά και με περισσότερες πληροφορίες σε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση από τον ιστότοπο ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟΠΟΣ:

Τι θα μάθουμε:
 • Τι ήταν η εικονομαχία.
 • Ποια ήταν η αιτία της.
 • Ποιες οι συνέπειες αυτής της διαμάχης.
 • Πώς σταμάτησε.


Η εικονομαχία ξέσπασε στη διάρκεια του 8ου αιώνα. Ήταν μια θρησκευτική διαμάχη που οδήγησε σε σοβαρές ταραχές, οι οποίες δίχασαν τους βυζαντινούς και έφεραν το κράτος σε δύσκολη θέση. Αιτία της διαμάχης ήταν οι αποφάσεις των Ισαύρων αυτοκρατόρων Λέοντα Γ΄ και Κωνσταντίνου Ε΄:
 • Να απαγορεύουν την προσκύνηση και τη λατρεία των εικόνων.
 • Να υποχρεώσουν τους μοναχούς και τους κληρικούς να υπηρετούν τη σρατιωτική θητεία τους, πριν δεχτούν το ιερατικό τους αξίωμα.

Ο Λέοντας Γ΄

Πολλοί χριστιανοί, αντί να τιμούν τα πρόσωπα που παρίσταναν οι εικόνες, λάτρευαν το υλικό από το οποίο ήταν κατασκευασμένες. Αρκετοί νέοι γίνονταν μοναχοί και δώριζαν τις περιουσίες τους στα μοναστήρια. Τα μοναστήρια πλήθαιναν, αποκτούσαν μεγάλη δύναμη και ίδρυαν σχολεία, ορφανοτροφεία, νοσοκομεία.
Το κράτος όμως δεν έπαιρνε πια αρκετά φόρους, αφού η γη έμενε ακαλλιέργητη. Επίσης λιγόστευε ο αριθμός των στρατιωτών, γιατί όσοι νέοι γίνονταν μοναχοί απαλλάσσονταν από το στρατό.
Έτσι, ο Λέων Γ΄ προχώρησε στην απαγόρευση της προσκύνησης των εικόνων.
Ο γιος του Κωνσταντίνος Ε΄ πήρε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα. Έκλεισε τα μοναστήρια και καταδίωξε τους μοναχούς.


Ο Λέων Γ΄με το γιο του Κωνσταντίνο Ε΄σε νόμισμα της εποχής.

Οι αποφάσεις αυτές, καθώς και τα διοικητικά μέτρα για την εκκλησία, δημιούργησαν αναταραχή στους κληρικούς και στο λαό και τον χώρισαν σε δυο αντιμαχόμενες παρατάξεις:
 • τους εικονομάχους (εικονοκλάστες), που στήριζαν τις αποφάσεις του αυτοκράτορα
 • τους εικονολάτρες (εικονόφιλοι, εικονόδουλοι), που υπερασπίζονταν τη λατρεία των εικόνων

Ο λαός πίστευε ότι οι εικόνες και τα ιερά λείψανα είχαν θαυματουργές ιδιότητες. Στη μικρογραφία πολεμιστές παρακινούνται από κληρικό να αγγίξουν γονατιστοί θήκη με τίμιο ξύλο, για να εμψυχωθούν ξεκινώντας τη μάχη.

Η θρησκευτική αυτή διαμάχη, η εικονομαχία διήρκεσε σχεδόν έναν αιώνα (726-843) δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην αυτοκρατορία:
 • πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν
 • ναοί και μοναστήρια έκλεισαν
 • εικόνες, έργα τέχνης και ψηφιδωτά καταστράφηκαν
 • διαταράχτηκαν οι σχέσεις ανάμεσα στο Βυζάντιο και τη Δυτική εκκλησία, που υποστήριξε τους εικονολάτρες

Στη μικρογραφία εικονομάχοι παριστάνονται να προσφέρουν στον Εσταυρωμένο Χριστό σπόγγο και χολή με ξίδι. Στο κάτω μέρος εικονομάχοι παριστάνονται να προσπαθούν να καλύψουν την εικόνα του Χριστού με ασβέστη.

Την αναταραχή που δημιουργήθηκε χρεώθηκε ο αυτοκράτορας Λέων Γ΄, που είχε σώσει την Πόλη και την αυτοκρατορία αποκρούοντας τους Άραβες.Η εικονομαχία χωρίζεται σε δύο περιόδους:
 • 1η περίοδος (726-787)
 • 2η περίοδος (815-843)


Πρώτη περίοδος (726-787):
Λήγει το 787 με την Ζ΄οικουμενική σύνοδο που συγκαλεί η Ειρήνη η Αθηναία, αντιβασιλέας του γιου της και ανήλιου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Στ΄. Καταγόταν από την εικονόφιλη Αθήνα.


Ειρήνη η Αθηναία. Βασιλική του Αγίου Μάρκου, Βενετία.

Στην Ζ΄οικουμενική σύνοδο αποφασίστηκε:
«κατά την προσκύνηση των εικόνων η λατρεία των πιστών απευθύνεται προς τα εικονιζόμενα ιερά πρόσωπα και όχι προς την ίδια την εικόνα και τα υλικά από τα οποία αυτή είναι φτιαγμένη»


Η Ζ΄οικουμενική σύνοδος της Νίκαιας. Στη μικρογραφία διακρίνονται η Ειρήνη η Αθηναία, ο Πατριάρχης Κων/πόλεως και οι επίσκοποι που πήραν μέρος στη σύνοδο.

Δεύτερη περίοδος (815-843):
Η εικονομαχία σταμάτησε οριστικά το 843, όταν αυτοκράτειρα ήταν η Θεοδώρα. Η Θεοδώρα επανέφερε σε ισχύ τις αποφάσεις της Ζ΄οικουμενικής συνόδου.

Η Θεοδώρα ανακηρύχθηκε ανακηρύχτηκε Αγία και γιορτάζεται στις 11 Φεβρουαρίου. Μικρογραφία με παράσταση της εικονόφιλης Θεοδώρας (Ρώμη, Βατικανή Βιβλιοθήκη).

Η οριστική αναστήλωση των εικόνων γιορτάζεται από την εκκλησία μας, την πρώτη Κυριακή των νηστειών του Πάσχα και ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας.


video

Μια ειρηνική διαμαρτυρία- παραίτηση
«Όταν ο Λέων Γ΄ εξέδωσε το Διάταγμα κατά των αγίων και σεπτών* εικόνων προσκάλεσε τον αγιότατο πατριάρχη Γερμανό να το υπογράψει. Ο γενναίος ιεράρχης όμως αρνήθηκε την υπογραφή και την αρχιεροσύνη του. Έδωσε τα ιερά άμφια του στον αυτοκράτορα και είπε: «Αυτό που ζητάς από μένα, βασιλιά, είναι αδύνατο να το κάνω, χωρίς απόφαση Οικουμενικής Συνόδου». Και φεύγοντας πήγε στο πατρικό του σπίτι, στο Πλατάνι, και ησύχασε*».

Θεοφάνης (Ιστορικός της εποχής)

*σεπτών = σεβαστών
*ησύχασε = έζησε την υπόλοιπη ζωή του ως μοναχόςΟ πρώτος διχασμός με τη Δύση
«Όταν ο πάπας της Ρώμης έμαθε την καθαίρεση των σεπτών εικόνων, εμπόδισε να σταλούν οι φόροι της Ρώμης και της Ιταλίας στην Κωνσταντινούπολη. Με επιστολή του ακόμη εμήνυσε στον αυτοκράτορα Λέοντα Γ' ότι δεν πρέπει ο βασιλιάς να κάνει λόγο και να μεταβάλει την αρχαία πίστη της εκκλησίας, η οποία έχει καθιερωθεί από τους αγίους πατέρες».

Θεοφάνης (Ιστορικός της εποχής)

Το κλείσιμο των εκκλησιαστικών σχολείων
«Ο δυσσεβής Λέων Γ΄ όχι μόνον κατά των αγίων και σεπτών εικόνων άρχισε πόλεμο, αλλά και τα σχολεία και την εκπαίδευση, που από τα χρόνια του αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου έως τώρα κρατούσε, αυτός τα έσβησε».

Θεοφάνης (Ιστορικός της εποχής)

Και μια σύγχρονη άποψη για την εικονομαχία
«Η παθιασμένη λογοτεχνία της εποχής, η μόνη που έφτασε ως εμάς, αμαυρώνει και δυσφημεί σκόπιμα το έργο και την προσπάθεια των εικονομάχων αυτοκρατόρων, που εργάστηκαν όλοι και με όλες τους τις δυνάμεις για να σώσουν το Βυζάντιο από τον αραβικό κίνδυνο».

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ,

Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
Θεοφάνης (Ιστορικός της εποχής)

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας:

Tο μάθημα με σχεδιάγραμμα:
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/50883382/HISTORY%20E%20-%2023.pdf

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Εξάτμιση, βρασμός, θερμαίνοντας και ψύχοντας στερεά

Βοηθητικές παρουσιάσεις στο μάθημα της Φυσικής. Μπορείτε επίσης να διορθώσετε τυχόν κενά ή λάθη στο Τετράδιο Εργασιών:

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

Το μάθημα με παρουσίαση:
Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
View more presentations or Upload your own.
Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/50127545/HISTORY%20E%20-%2021.pdf

Το μάθημα με ερωτήσεις - απαντήσεις:
http://users.sch.gr/divan/istoria_21/interaction.swf

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Τήξη και πήξη

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της φυσικής:

Το μάθημα με βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση:
http://1.bp.blogspot.com/-hpeKaXh5WAw/Uu-wxHJffjI/AAAAAAAAB7E/fAnwG10nreQ/s1600/%CE%A4%CE%97%CE%9E%CE%97-%CE%A0%CE%89%CE%9E%CE%97.JPGhttp://photodentro.edu.gr/video/r/8522/669

Πώς πέρασα τις διακοπές των Χριστουγέννων


Πώς πέρασα τις μέρες των διακοπών των Χριστουγέννων


Πιστεύω πως οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι πολύ ωραίες γιατί εμείς τα παιδία λέμε τα κάλαντα και μαζευόμαστε όλη η οικογένεια στο σπίτι.

 Το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων είπα μαζί με την ξαδέρφη μου τα κάλαντα στον Βερτίσκο. Το μεσημέρι πήγα στις Πέντε Βρύσες και είπα τα ποντιακά κάλαντα μαζί με τον σύλλογο. Το βράδυ μαζευτήκαμε όλη η οικογένεια στο σπίτι της γιαγιάς μου και φάγαμε.

  Την ημέρα των Χριστουγέννων ξυπνήσαμε πολύ νωρίς και πήγαμε στην εκκλησία. Όταν γυρίσαμε οι μεγάλοι ήπιαν καφέ κι εμείς τα παιδιά παίξαμε επιτραπέζια. Οι γυναίκες ετοίμαζαν το φαγητό κα όταν ήταν έτοιμο φάγαμε.

  Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς είπαμε τα κάλαντα και το βράδυ μαζευτήκαμε όλη η οικογένεια στον παππού μου. Κόψαμε την βασιλόπιτα και το φλουρί το έτυχε ο ξάδερφός μου. Όταν γυρίσαμε στο σπίτι ακούσαμε πολλά πυροτεχνήματα και όταν κοίταξα κάτω από το δέντρο είδα το δώρο από τον Αι Βασίλη. Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς γιόρταζε ο παππούς μου και ήρθε πολύς κόσμος καθώς και η νονά μου που μου έφερε το δώρο της.

 Στον Βερτίσκο έχουμε ένα έθιμο Παραμονή των Φώτων να ντυνόμαστε μπαμπόεροι και να πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι για να μαζέψουμε λεφτά για τον σύλλογο. Την άλλη μέρα γίνεται ένα γλέντι στην πλατεία του χωριού αλλά φέτος δεν έγινε γιατί είχε πολύ κρύο και πολύ χιόνι.

Συνεχίστηκε το χιόνι όλη την επόμενη εβδομάδα και δεν είχαμε σχολείο. Με πολύ δυσκολία πήγαινε η μαμά μου στην δουλειά και εγώ πήγαινα στον Ευθύμη και στον Γιώργο. Εκεί παίζαμε μέσα στο σπίτι επιτραπέζια και διαβάζαμε. Βγήκαμε και κανά δυο φόρες έξω παίξαμε χιονοπόλεμο και κάναμε χιονάνθρωπο αλλά είχε πολύ παγωνιά

Περνούσα ωραία εκείνες τις μέρες αλλά προς το τέλος άρχισα να νοσταλγώ το σχολείο μου και τους συμμαθητές μου.

Αυτές οι διακοπές ήταν οι καλύτερες γιατί καθίσαμε σχεδόν ένα μήνα.


Δέσποινα Λαζαρίδου, Στ΄ τάξη

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Από τις τελευταίες εκδηλώσεις του Σχολείου μας

Από την εκδρομή του Σχολείου μας στους "Μυστικούς Κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά" στη Δ.Ε.Θ. και στην παραλία Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 20/2/2017:

Το γαϊτανάκι, από τη γιορτή της Τσικνοπέμπτης 16/2/17: