Προστέθηκε ανάρτηση για την επίσκεψή μας στο Τιτάν

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Η επεξεργασία του αργού πετρελαίου

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Φυσικής:

Δραστηριότητες για την κατανόηση της κλασματικής απόσταξης του πετρελαίου: