Προστέθηκε ανάρτηση στην ιστορία και στην φυσική!

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Φυσικής: