Προστέθηκε ανάρτηση στο μάθημα της Φυσικής

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Φυσικής: