Προστέθηκε ανάρτηση στην ιστορία και στην φυσική!

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Πετρέλαιο: Από το υπέδαφος στο σπίτι μας

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Φυσικής: