Προστέθηκε ανάρτηση στο μάθημα της Ιστορίας

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Πετρέλαιο: Από το υπέδαφος στο σπίτι μας

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Φυσικής: