Προστέθηκε ανάρτηση για το μάθημα της Φυσικής

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Πηγές ενέργειας

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Φυσικής:

Πηγές Ενέργειας
Η ενέργεια είναι πολύτιμη και απαραίτητη για κάθε αλλαγή στη φύση, για κάθε δραστηριότητά μας. Εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να διαχειριστούμε τον ενεργειακό πλούτο της Γης μετατρέποντας την ενέργεια στη μορφή που μας είναι κάθε φορά χρήσιμη. Χρησιμοποιούμε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στη φύση ή που αποθηκεύουμε εμείς, σε διάφορες μορφές. Αυτές τις «αποθήκες» τις ονομάζουμε συχνά και πηγές ενέργειας.