Προστέθηκε ανάρτηση για το μάθημα της Φυσικής

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή

Το μάθημα με παρουσίαση:
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΟΡΦΗ
View more presentations or Upload your own.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ(άσκηση απο το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης)

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ -ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ (άσκηση απο το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης)

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ 1 (άσκηση  αντιστοίχισης απο το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης)

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ 2  (άσκηση αντιστοίχισης απο το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης)

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ  (άσκηση ωστού -λάθους απο το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης)