Προστέθηκε ανάρτηση για το μάθημα της Φυσικής

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Η παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

Το μάθημα με παρουσίαση:
Το μάθημα με ερωτήσεις:
https://f886c9a935df272f4d8698c4cd87c0814770527b.googledrive.com/host/0B8nLxuiirjAeNjdKSU9kWG5aMUE/

Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:
http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-15-istoria_st.pdf

Το μάθημα με βίντεο: