Προστέθηκε ανάρτηση για το μάθημα της Φυσικής

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Το τέλος της Επανάστασης και η Ελληνική Ανεξαρτησία

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας:
Το μάθημα με ερωτήσεις:
http://users.sch.gr/sudiakos/erwtiseis23/engage.swf

Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:
http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-18-istoria_st.pdf
Το μάθημα με βίντεο: