Καλό Καλοκαίρι και Χαρούμενες Διακοπές!

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της ιστορίας: