Προστέθηκε ανάρτηση για το μάθημα της Φυσικής

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Ερωτήσεις για το μάθημα της Αγωγής


 Ερωτήσεις για το μάθημα της Aγωγής:

1. Ποια είναι η πρώτη ομάδα που εντάσσεται (ανήκει) ο άνθρωπος; Αναφέρω μερικά μέλη της.
2. Τι είναι εκκλησία;
3. Αναφέρω τέσσερις ομάδες στις οποίες ανήκω.
4. Τι είναι η ιθαγένεια και πώς αποκτούμε την ελληνική ιθαγένεια;
5. Ποια δικαιώματα και ποιες υποχρεώσεις έχουν οι ΄Ελληνες πολίτες (4 σε κάθε περίπτωση);
6. Τι είναι το σύνταγμα;
7. Τι είναι κράτος;
8. Τι είναι έθνος;
9. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;
10.Τι είναι φυσικοί πόροι;

Οι απαντήσεις βρίσκονται από τη σελίδα 8 μέχρι και τη σελίδα 33 του σχολικού βιβλίου.