Προστέθηκε ανάρτηση στο μάθημα της Ιστορίας

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Η πυκνότητα

Το μάθημα με παρουσίαση:
 
Πείραμα με αυγά: