Προστέθηκε ανάρτηση στην ιστορία και στην φυσική!

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Η πυκνότητα

Το μάθημα με παρουσίαση:
Πείραμα με αυγά: