Προστέθηκε ανάρτηση στην ιστορία και στην φυσική!

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Ο όγκος

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Φυσικής: