Προστέθηκε ανάρτηση στην ιστορία και στην φυσική!

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Οι μαθητές μας ζωγραφίζουν...

Δέσποινα Πάρτσιου, Στ΄ τάξη

Παλάση Αιχμαλωτίδου, Ε΄ τάξη

Παλάση Αιχμαλωτίδου, Ε΄ τάξη