Προστέθηκε ανάρτηση για το μάθημα της Φυσικής

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

Το μάθημα με παρουσίαση:
 
Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/46667882/HISTORY%20E%20-%2006.pdf
 
Το μάθημα με βίντεο: