Καλό Καλοκαίρι και Χαρούμενες Διακοπές!

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Φυσικό αέριο: ένα πολύτιμο αέριο

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Φυσικής: