Προστέθηκε ανάρτηση για το μάθημα της Φυσικής

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Συμμιγείς αριθμοί Ε΄: Η μέτρηση του χρόνου

Μέτρηση μεγεθών Μέτρηση μεγεθών Μέτρηση μεγεθών Μέτρηση μεγεθών Μέτρηση μεγεθών

4. Η μέτρηση του χρόνου
 Η μέτρηση του χρόνου αποτέλεσε ανάγκη ακόμα και των πρωτόγονων κοινωνιών. Από τις  πρώτες μονάδες που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του χρόνου είναι η ημέρα (ημερονύχτιο, δηλ. 24 ώρες), αφού ο καθορισμός της ήταν πολύ εύκολος: είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικές μεσουρανήσεις του ηλίου.
Έτσι και στην Αρχαία Ελλάδα γίνονταν ακριβής μέτρηση του χρόνου με τα ηλιακά ρολόγια και τις κλεψύδρες. Σχετικό είναι το παρακάτω βίντεο:


Μονάδες μέτρησης του χρόνου
Μετατροπές ανάμεσα στις μονάδες μέτρησης του χρόνου
Διεθνής Συμβολισμός μονάδων μετρήσεως χρόνου

1 δ. = 1 s (ή sec)
1 λ. = 1 min
1 ώρα = 1 hr (ή h)
1 ημέρα = 1 d
1 εβδομάδα = 1 week
1 μήνας = 1 month
1 έτος = 1 year
1 αιώνας = 1 century
1 χιλιετία = 1 millennium

Παίζω και μαθαίνω

Μπορείς να βρεις την ώρα;

Click to play '24-hour snap game'

Στόχευσε τη σωστή ώρα:Αντιστοίχισε τους χρόνους που ταιριάζουν:


Για εύκολη μετατροπή μονάδων όλων των μεγεθών στον παρακάτω ιστότοπο: