Καλό Καλοκαίρι και χαρούμενες διακοπές!!!

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

Το μάθημα με παρουσίαση:
Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
View more presentations or Upload your own.
Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/50127545/HISTORY%20E%20-%2021.pdf

Το μάθημα με ερωτήσεις - απαντήσεις:
http://users.sch.gr/divan/istoria_21/interaction.swf