Προστέθηκε ανάρτηση για το μάθημα της Φυσικής

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας:
Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/49661319/HISTORY%20E%20-%2018.pdf
Ο Ακάθιστος Ύμνος: