Προστέθηκε ανάρτηση για το μάθημα της Φυσικής

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Η βασιλεία του Γεωργίου Α΄- ο Χαρίλαος Τρικούπης

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας:
Το μάθημα με ερωτήσεις:
https://dd2f43e2f8afa40ae9367e259ab0f7e204e4ecec.googledrive.com/host/0B8nLxuiirjAeU2hNTm12TkdCSXc/
Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:
http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/d-kef-2-istoria_st.pdf
 Το μάθημα με βίντεο: