Προστέθηκε ανάρτηση για το μάθημα της Φυσικής

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας:
Το σχεδιάγραμμα του μαθήματος:
http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/c-kef-6-istoria_st.pdf
Το μάθημα με ερωτήσεις:
https://b963eed298f0b7a98ddb5c4d215058461f58492e.googledrive.com/host/0BwPxbYwfnRMcNTIta1VlOVpzbTA/interaction.swf
Το μάθημα με βίντεο: