Προστέθηκε ανάρτηση στο μάθημα της Ιστορίας

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Φυσικής: