Καλό Καλοκαίρι και χαρούμενες διακοπές!!!

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Το ηλιακό μας σύστημα

Μαθαίνω καλύτερα το ηλιακό μας σύστημα με τις
παρακάτω δραστηριότητες:Ταξίδι στο διάστημα


Και μια μικρή εξάσκηση στο γεωγραφικό γλωσσάριο: Εξάσκηση