Καλό Καλοκαίρι και χαρούμενες διακοπές!!!

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Η ανάπτυξη των γραμμάτων & η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασικών

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας:
Tο μάθημα με σχεδιάγραμμα:
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/51374328/HISTORY%20E%20-%2026.pdf