Προστέθηκε ανάρτηση στην ιστορία και στην φυσική!

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά και τα αέρια